Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2008

LIVE ONLINE ΣΕΙΣΜΟΙ


ΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ
http://www.emsc-csem.org/index.php?page=current&sub=list

bbcchinese.com | 新闻主页